Nume si Prenume -                 

Sex -                                      

Cetatenia -                               Respublica Moldova Alta

Starea familiară -                     

Copii -                                      Nu 1 2 2+

Statut social -                           Angajat(a) Antreprenor Student(a)

Cod Personal(IDNP) -               

Seria -                                      

Data eliberarii -                       

Oficiul -                                   

Telefon domiciliu -                   

Telefon mobil -                        

Email -                                     

Studii -                                      Superioara Superioara incomplete Colegiu


Date privind locului de muncă

Denumirea întreprinderii -        

Adresa juridică -                       

Telefon serviciu -                      

Post deținut -                            

Tipul Întreprinderii -                 

Perioada de activitate în cadrul acestei întreprinderii(ani) -  <1 1-2 2-4 4+


Date Privind locului de trai

Raion/Municipiu -                    

Sector -                                    

Oraș/Comuna -                         

Strada | Bloc | Ap. -                  

Unde la moment locuiți -        

Sector -                                    

Oraș/Comuna -                         

Strada | Bloc | Ap. -                  

Perioada -                                


Date privind împrumutirile existente

Tipul împrumutului-                  Nu am imprumuturi De consum Ipotecar


Credit de la "Mini-Credit"

Care este mărimea creditului solicitat de Dumneavoastră? (Lei) -

Termenul de rambursare al împrumutului: -


Altă informație

Cum ați aflat despre "Mini-Credit"? -

Sunt de acord cu condițiile-